top of page

LAATST BIJGEWERKT: 28 juli 2020


1. Wie zijn wij?
Wij zijn Fitit vof, hierna te noemen Fitit.
Vestigingsadres: Venuslaan 473, 5632 HN, Eindhoven, NL
Website: www.fitit.fun
E-mailadres: info@fitit.fun
Telefoonnummer: 0649190343
Kvk-nummer: 78365325

Btw-nummer: NL861365458B01
 

2. Wat doet Fitit?
Fitit ontwikkelt speelgoed, fitters en rollers, en verkoopt deze in vaste aantallen. Fitit ontvangt ook orders voor leveringen groter dan onze standaard aantallen.

 

3. Definities
Klant – Een opdrachtgever, persoon, bedrijf, instelling, etc die iets afneemt bij Fitit of de intentie heeft iets af te nemen bij Fitit.
Project – Een uniek project met een eigen projectnummer.
Offerte – Het aanbod van Fitit om een project te leveren met relevante informatie rondom prijs, levertijd, materiaal etc.
Factuurnummer – Unieke code per factuur, met de volgende opbouw: FF-xxxxx .
Akkoord – Het moment dat de klant aangeeft dat de offerte akkoord is en vanaf wanneer Fitit met het leveren van het project kan beginnen.

 

4. Toepasselijkheid en beschikbaarheid Algemene Voorwaarden Fitit

Deze Algemene Voorwaarden Fitit zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren voor klanten, van offerteaanvraag tot en met oplevering. In elke offerte en in elke e-mail wordt het bestaan van de Algemene Voorwaarden Fitit bekendgemaakt. De Algemene Voorwaarden Fitit zijn beschikbaar via de website en kunnen ook op aanvraag worden toegezonden.
 

5. Privacy & klantgegevens
a. Fitit heeft minimaal de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres
– Gewenste producten en aantallen
– Telefoonnummer


b. Om een project te kunnen versturen, heeft Fitit minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig:
– Adres (straat, postcode, plaats, land)

 

c. Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Fitit vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project.
 

d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak uw verzoek kenbaar en vermeld in uw bericht het projectnummer (FF-xxxxx). Fitit zal uw verzoek binnen twee weken verwerken.
 

e. Fitit verstuurt incidenteel per e-mail nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in deze nieuwsbrief.
 

f. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
 

g. Fitit gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).

 

h. Fitit gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).
 

6. De offerteaanvraag
a. Een klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.

 

b. Via de website of via de e-mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen een indicatie van de prijs gegeven.
 

c. Fitit behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 

7. De offerte en de berekening van de prijs
Fitit hanteert een vaste prijs per product. De prijs van de offerte wordt berekend door de prijzen van de gewenste producten bij elkaar op te tellen.

 

8. De overeenkomst / akkoord met de offerte
a. Voordat een project wordt uitgevoerd, dient de klant akkoord te geven op de offerte die door Fitit wordt overlegd.

 

b. De offerte kan per e-mail, telefonisch of mondeling worden bevestigd.
 

c. Afspraken die worden gemaakt per e-mail behoren ook tot de overeenkomst. Dit kunnen afspraken zijn die direct in de e-mails behorend bij de offerteaanvraag worden besproken of aanvullende afspraken die later worden gemaakt.
 

d. Wanneer na akkoord blijkt dat de offerte niet correct is, bijvoorbeeld vanwege een andere interpretatie van de aangeleverde informatie of vanwege een misverstand, dan heeft Fitit de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
 

e. Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een project te annuleren.
 

f. Fitit heeft het recht een project niet uit te voeren wanneer een klant een gevraagde aanbetaling niet voldoet.
 

9. Materialen en productiekwaliteit

a. Een klant mag ervan uitgaan dat de productkwaliteit vergelijkbaar is met de op de website van Fitit genoemde kenmerken en kwaliteiten.
 

b. Indien het materiaal beschadigd is en de schade aantoonbaar niet door de klant zelf is veroorzaakt, zal Fitit in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken. Dit kan door middel van een korting op de overeengekomen prijs, of door het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van het project.
 

10. Garantie
a. Fitit geeft geen garantie op projecten anders dan de bepalingen die worden genoemd in paragraaf 9 “Materialen en productiekwaliteit”.

 

b. Wel kan een klant een uitstekende service van Fitit verwachten. Wanneer Fitit duidelijk tekort geschoten is dan zal Fitit zich redelijk opstellen om tot een oplossing te komen.
 

11. Retour
a. Het is niet mogelijk een geleverd project te retourneren.

 

12. Levertijd
a. Fitit geeft bij de prijsopgave ook informatie over de levertijd. Fitit zal zijn uiterste best doen om de besproken levertijd waar te maken.

 

b. Indien er niets over de levertijd is afgesproken, dan zal Fitit het project binnen redelijke tijd produceren.
 

c. De werkelijke levertijd is afhankelijk van het type project.
 

d. Na akkoord zal Fitit het project inplannen en de klant op de hoogte stellen per e-mail wanneer het project daadwerkelijk geproduceerd is.
 

e. Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Fitit zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht en daarmee de levertijd uitstellen:
i. Personeelsleden zijn ziek.
v. De productie kost meer tijd dan vooraf ingeschat.

 

13. Levering

a. Klanten hebben de mogelijkheid om een project op te halen of te laten verzenden.
 

b. In het geval van ophalen wordt het project door Fitit samen met de klant bekeken. Na goedkeuring wordt het project meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Fitit.
 

c. In het geval van verzenden wordt het geproduceerde project met een door Fitit nader te bepalen vervoerder verzonden.
 

d. Het kan gebeuren dat het pakket niet op tijd wordt bezorgd. Fitit is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraagde verzendingen.
 

e. In geval van schade tijdens de verzending dient de klant een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen.
 

14. Aansprakelijkheid
a. Fitit is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.

 

b. In het geval van een verkeerde levering, een productiefout, etc., dan is Fitit is geen geval verantwoordelijk voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de klant.
 

c. In het eventuele en onwaarschijnlijke geval dat Fitit toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Fitit verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van het project.
 

15. Betaling
a. Een klant moet de factuur uiterlijk binnen 14 dagen voldoen.

 

b. Wanneer een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, krijgt de klant een
betalingsherinnering.

 

c. Wanneer een factuur na twee betalingsherinneringen niet is betaald, wordt een
incassobureau ingeschakeld.

bottom of page